LAATSTE NIEUWS

Beste ouders,

Op dinsdag, 1 september 2020 gaan de deuren van de fonkel weer open voor alle leerlingen.

Gezien de huidige omstandigheden zal het schooljaar starten met enkele afspraken en maatregelen waar wij rekening dienen mee te houden.

BELANGRIJK:

Leerlingen die na 19 augustus terugkeerden uit rode zones of zones die aangeduid werden als verboden, kunnen het schooljaar niet starten. De regelgeving hieromtrent bepaalt dat deze reizigers zich dienen te laten testen op COVID 19 en gedurende een periode van 14 dagen in quarantaine dienen te blijven.  Indien dit voor u het geval is, gelieve dan de school te verwittigen.

Afspraken en maatregelen.

  • de ouders mogen de school niet betreden. Leerlingen komen de school alleen binnen en worden door de leerkrachten naar de speelplaats begeleid.
  • leerlingen moeten geen mondmasker dragen. (noch in de klas, noch elders binnen het schoolgebouw)
  • leerkrachten en derden dienen ten allen tijden een mondmasker te dragen binnen het schooldomein. Echter, kleuterleerkrachten mogen het mondmasker uitdoen wanneer ze zich met hun kleuters in hun klaslokaal bevinden en lagere school leerkrachten mogen het mondmasker uitdoen wanneer zij in hun klaslokaal een afstand van 1,5m kunnen garanderen tussen zichzelf en de leerlingen.
  • handhygiëne is erg belangrijk. Op regelmatige momenten moeten de handen gewassen of ontsmet worden. (bij het binnenkomen van de school, na een pauzemoment, voor de maaltijd, na een toiletbezoek,…)
  • de klaslokalen moeten frequent verlucht worden.
  • de klaslokalen moeten frequent gepoetst en/of gedesinfecteerd worden.
  • leerlingen die ziek worden op school, dienen onmiddellijk afgehaald te worden door de ouders.
  • derden die het schoolgebouw betreden dienen zich te registeren via een logboek op het secretariaat.
  • om de schooldag veilig te kunnen laten eindigen, zullen de leerlingen op verschillende momenten de school verlaten. ( kleuters kunnen afgehaald worden vanaf 15u15. Leerlingen van het 1e,2e en 3e leerjaar kunnen afgehaald worden vanaf 15u25. Leerlingen van het 4e,5e en 6e leerjaar spelen op de voorlopig voorziene speelplaats aan de Watermolenstraat en zullen via deze speelplaats langs de straatzijde kunnen afgehaald worden vanaf 15u20)

Wanneer u nog vragen heeft, mag u altijd de school telefonisch contacteren.

Wij willen ook graag meegeven dat wij een openklasmoment zullen organiseren tijdens de tweede week van het schooljaar. Gezien het feit dat wij ook hier rekening dienen te houden met bepaalde maatregelen, zal het infomoment anders verlopen dan de voorbije jaren. U wordt hierover geïnformeerd via een brief die wij de eerste schooldag zullen meegeven aan de leerlingen.

Wanneer er een aanpassing of een wijziging zou zijn betreffende bovenstaande maatregelen, zal deze pagina aangepast worden. Gelieve dus regelmatig de website van onze school te bekijken.

Wij wensen alle leerlingen en leerkrachten een vlotte en veilige start en hopelijk kunnen we zo vlug mogelijk het normale schoolleven terug hervatten.

SAMEN kunnen we dit verwezenlijken.