CLB

Het CLB N-Brussel ven het stedelijk en gemeentelijk onderwijs begeleidt scholen en leerlingen in het Brussels hoofdstedelijk gewest en in Vlaams-Brabant. Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als missie bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen. Wij willen dat kinderen zich goed voelen en tevreden zijn op school, want wij weten dat enthousiaste leerlingen meer succes hebben:

° ze leren en studeren gemakkelijker

°ze hebben fijne vrienden en leren respect hebben

°ze ontdekken hun talenten

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) werkt intensief samen met de school maar is onafhankelijk. Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen er terecht met vragen en/ok problemen. Elke vraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het CLB is gespecialiseerd in vragen op 4 domeinen

– leren en studeren
– schoolloopbaan
– psychisch en sociaal functioneren
– preventieve gezondheidszorg

CLB-team van De Fonkel:
– Sarah Kelgtermans
  onthaler
– Elke Vansteenberge
  Arts
– Sara De Hing
  Verpleegkundige

Meer info:
CLB N-Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel: 02/4820572
E-mail: clb.vgc@clbvgc.be
Website: www.clbnbrussel.be