schooljaar 2017-2018

Beste ouders,

dit schooljaar werken wij aan de opbouw van het pedagogisch project van De Fonkel.

“WAAR STAAT DE FONKEL VOOR? — “WAT WILLEN WE BEREIKEN?”

Aangezien het onmogelijk is om een dialoog te voeren met alle ouders, zal er geopteerd worden om in kleinere groepen samen te zitten.  Elke groep zal bestaan uit een mix van ouders uit de kleuterschool en lagere school.

We houden u op de hoogte van onze werkzaamheden en vorderingen.

Met vriendelijke groeten

Ulla Wynants
Directeur GBS De Fonkel