schooljaar 2018-2019

Beste ouders,

Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben, werd er tijdens de zomervakantie hard gewerkt om een “veilige schoolomgeving” rond De Fonkel te verwezenlijken.

Vanaf 3 september 2018 betekent dit dat de Watermolenstraat omgevormd wordt tot fietsstraat met zone 30 km/uur en de Zaventemsesteenweg aan de achterzijde van de school eveneens zone 30 km/uur wordt.

Om het drukte aan de ingang van de school te verminderen, zullen vanaf 3 september de schoolbussen (Machelen en Diegem) aan de Zaventemsesteenweg, ’s morgens aankomen en ’s avonds vertrekken.

Het brengen en halen van de leerlingen gebeurd enkel via de Watermolenstraat.

LET OP: Haltes en tijdstippen voor bus Machelen en bus Diegem werden gewijzigd. ( U kan de info terugvinden in de infobrochure )

 

Met vriendelijke groeten

Ulla Wynants
Directeur GBS De Fonkel