Screenshot 2019-02-19 at 11.56.19


BELANGRIJK BERICHT:

 

Donderdag, 25 maart 2021

Beste ouders, beste leerlingen,

Zoals u wellicht vernomen heeft via de media, heeft het overlegcomité gisteren (woensdag, 24 maart 2021) beslist om voor de lagere school, de paasvakantie met een week te verlengen.

De lessen worden opgeschort vanaf maandag, 29 maart 2021. Aangezien het om een extra week vakantie gaat, wordt er geen afstandsonderwijs voorzien. De leerkrachten voorzien wel een werkbundel met herhalingsoefeningen waarmee de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

Er wordt een noodopvang georganiseerd voor leerlingen, wiens ouders door hun werksituatie, geen opvang kunnen voorzien.

Het overlegcomité besliste dat de kleuterschool wel open moet blijven.

Echter, om de druk op de kleuterschool te verminderen, vraagt het onderwijsveld, indien het mogelijk is, zelf uw kleuter op te vangen tijdens deze week voor de paasvakantie.

Indien dit niet mogelijk is door uw werksituatie, is uw kind uiteraard welkom op school.

Wij hopen dat, door deze maatregelen, wij op 19 april 2021 al onze leerlingen terug mogen verwelkomen om dit schooljaar is schoonheid te kunnen afronden.

 

Het fonkelteam

 

 

De gemeente heeft beslist, naar aanleiding van de  stijgende coronacijfers, het schoolbusvervoer te beperken.

Vanaf donderdag, 25 maart 2021:

Bus Diegem zal niet meer uitrijden tot aan de paasvakantie.

Bus Machelen zal wel uitrijden voor de leerlingen van onze school tot aan de paasvakantie.

Het Fonkelteam.

 

Vanaf maandag, 22 maart 2021 zullen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker moeten dragen op school en dit gedurende de volledige lesdag. (lesuren, speeltijden en turnlessen)

Naar aanleiding van de laatste Veiligheidsraad, zullen we de verdere beslissingen van de minister afwachten en de veranderingen zo snel mogelijk communiceren via de website en de facebookpagina van de school.

Het Fonkelteam

 

 

 

Zoals jullie wellicht vernamen via de media, openen de scholen terug op maandag, 4 januari 2021.

De maatregelen op school zullen niet wijzigen. Er werd beslist om momenteel geen verstrengingen of versoepelingen door te voeren en dit tot aan de krokusvakantie.

De reisregels zijn echter wel aangescherpt, om te vermijden dat reizigers besmettingen in ons land zouden binnenbrengen.

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone, worden beschouwd als een hoog risico. Zij moeten onmiddellijk na hun terugkeer in quarantaine en zich laten testen. 7 dagen na hun aankomst moeten zij zich opnieuw laten testen. Pas als het resultaat van deze tweede test negatief is, stopt de quarantaine.

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode, kan de school leerlingen weigeren.

Wij hopen te kunnen rekenen op jullie medewerking, om zo onze leerlingen en leerkrachten gezond te houden en er voor te zorgen, dat zij alle dagen naar school kunnen komen en dit schooljaar leerrijk en creatief kunnen afwerken.

 

Het afhalen aan het einde van de lesdag verloopt nog steeds zoals voor de Kerstvakantie:

De kinderen van de lagere school worden afgehaald aan de achterzijde van de school, namelijk aan de poort van de speelplaats aan de Zaventemsesteenweg. 

U kan uw kind(eren) daar oppikken om 15u15.

De kinderen die alleen naar huis mogen gaan (UNO’s), verlaten de school aan de voorzijde, namelijk aan de Watermolenstraat om 15u15.

De kleuters worden vanaf maandag, 16 november 2020 afgehaald aan de garage aan de voorzijde van de school aan de Watermolenstraat.

U kan uw kleuter(s) daar oppikken om 15u20.

De kinderen die in de naschoolse opvang blijven, worden opgepikt aan de poort van de speelplaats aan de Zaventemsesteenweg.

Het brengen van de kinderen ’s morgens verandert niet. Alle kinderen komen de school binnen via de ingang aan de Watermolenstraat.

Wij vragen aan alle ouders om het brengen en het halen van de kinderen veilig en rustig te laten verlopen. Houd voldoende afstand, draag steeds een mondmasker en respecteer de aangeduide looprichtingen.

Om ook de verkeerssituatie rond de schooluitgangen veilig te houden, vragen wij u om steeds reglementair te parkeren en de verkeersregels te respecteren. Wij vragen u ook om de parking op het schooldomein aan de Watermolenstraat niet te gebruiken.

Het is aangeraden aan de ouders die zowel kinderen in de lagere school als in de kleuterschool hebben, om eerst de kinderen van de lagere school op te pikken.

Wij danken jullie hartelijk voor jullie begrip en jullie medewerking.

Het fonkelteam.

 

 

 

Beste ouders en vrienden,

“De Fonkel laat iedereen schitteren!”

De naam en de slogan van onze school verwoorden onze visie op onderwijs.

De Fonkel wil alle leerlingen met hun talenten laten schitteren en hen eveneens de kans bieden om nieuwe talenten te verwerven. Wij willen dat onze leerlingen zich in onze school thuis voelen en kunnen ontwikkelen tot gelukkige, zelfbewuste leerlingen die hun eigen talenten en vaardigheden kennen en hun moeilijkheden en beperkingen aanvaarden.

Zoals u weet wordt De Fonkel gedragen door een dynamisch en gedreven lerarenteam dat ervoor instaat dat iedereen zich hier thuis voelt.

De leerkrachten zorgen er niet alleen voor dat de kinderen omringd worden met aandacht en zorg, maar ook dat iedereen met voldoende kennis zijn toekomst kan uitbouwen, om zo met alle nodige bagage de grote overstap naar de middelbare school te maken.

We zijn ons ervan bewust dat samenwerken met de ouders van onze kinderen erg belangrijk is.  We zijn er tevens van overtuigd dat we samen onze onderwijsdoelstellingen vlotter kunnen bereiken.

Met vriendelijke groeten

Ulla Wynants
Directeur GBS De Fonkel

Contactgegevens:
Gemeentelijke Basisschool De Fonkel
Watermolenstraat 75
1831 Diegem
Tel.: 02/720.11.88
secretariaat.defonkel@machelen.be
Directeur: ulla.wynants@machelen.be
www.gbs-diegem.be

Enkele sfeerbeelden: