Screenshot 2019-02-19 at 11.56.19


BELANGRIJK BERICHT:

Sluiting GBS De Fonkel 26-30 oktober 2020

Beste ouders,

In onze gemeente zijn op dit ogenblik vele Corona-besmettingen.

Preventief zijn ook in onze school al heel wat leerlingen en een aantal leerkrachten in quarantaine.

De school en het gemeentebestuur zijn bezorgd over de gezondheid en de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten.

De drukte rond de school en het niet correct naleven van de maatregelen bij het brengen en afhalen van de leerlingen zorgt ervoor dat wij deze veiligheid niet langer kunnen garanderen.

Door de werken die aan de gang zijn, hebben we momenteel een gebrek aan ruimte.

Na de herfstvakantie zullen deze bouwwerken afgerond zijn en kunnen de leerlingen op een veiligere manier spelen en leskrijgen.

Ook het brengen en afhalen van de leerlingen zal veiliger kunnen verlopen, omdat wij dan over twee in-en uitgangen zullen beschikken.

Het schoolbestuur heeft daarom beslist, in overleg met de mensen van de veiligheidscel, om de school van maandag, 26 oktober 2020 tot en met vrijdag, 30 oktober 2020 te sluiten.

De leerkrachten doen hun uiterste best om de leerlingen, tijdens deze sluitingsperiode, via afstandsonderwijs (padlet) de voorziene leerstof bij te brengen. Vandaag krijgen alle leerlingen daarvoor de nodige informatie mee.

Uiteraard wordt er opvang voorzien in de school voor leerlingen wiens ouders thuisopvang niet haalbaar is door werksituaties.

Er zal die week ook geen busvervoer voorzien worden.

Indien u vragen heeft, kan u altijd telefonisch (02/7201188) terecht op het secretariaat van de school.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolbestuur van GBS De Fonkel en het gemeentebestuur van Machelen-Diegem

 

 

 

 

Beste ouders en vrienden,

“De Fonkel laat iedereen schitteren!”

De naam en de slogan van onze school verwoorden onze visie op onderwijs.

De Fonkel wil alle leerlingen met hun talenten laten schitteren en hen eveneens de kans bieden om nieuwe talenten te verwerven. Wij willen dat onze leerlingen zich in onze school thuis voelen en kunnen ontwikkelen tot gelukkige, zelfbewuste leerlingen die hun eigen talenten en vaardigheden kennen en hun moeilijkheden en beperkingen aanvaarden.

Zoals u weet wordt De Fonkel gedragen door een dynamisch en gedreven lerarenteam dat ervoor instaat dat iedereen zich hier thuis voelt.

De leerkrachten zorgen er niet alleen voor dat de kinderen omringd worden met aandacht en zorg, maar ook dat iedereen met voldoende kennis zijn toekomst kan uitbouwen, om zo met alle nodige bagage de grote overstap naar de middelbare school te maken.

We zijn ons ervan bewust dat samenwerken met de ouders van onze kinderen erg belangrijk is.  We zijn er tevens van overtuigd dat we samen onze onderwijsdoelstellingen vlotter kunnen bereiken.

Met vriendelijke groeten

Ulla Wynants
Directeur GBS De Fonkel

Contactgegevens:
Gemeentelijke Basisschool De Fonkel
Watermolenstraat 75
1831 Diegem
Tel.: 02/720.11.88
secretariaat.defonkel@machelen.be
Directeur: ulla.wynants@machelen.be
www.gbs-diegem.be

Enkele sfeerbeelden: