Screenshot 2019-02-19 at 11.56.19


BELANGRIJK BERICHT:

 

 

Beste ouders,

Zoals jullie in de media vernomen hebben, wordt de herfstvakantie met een week verlengd. Dat wil zeggen dat de school heropent op maandag, 16 november 2020.

Op die dag zijn ook de nieuwe speelplaatsen voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school klaar en zullen we het einde van de lesdag anders organiseren.

De kinderen van de lagere school worden vanaf maandag, 16 november 2020 afgehaald aan de achterzijde van de school, namelijk aan de poort van de speelplaats aan de Zaventemsesteenweg. 

U kan uw kind(eren) daar oppikken om 15u15.

De kinderen die alleen naar huis mogen gaan (UNO’s), verlaten de school aan de voorzijde, namelijk aan de Watermolenstraat om 15u15.

De kleuters worden vanaf maandag, 16 november 2020 afgehaald aan de garage aan de voorzijde van de school aan de Watermolenstraat.

U kan uw kleuter(s) daar oppikken om 15u20.

De kinderen die in de naschoolse opvang blijven, worden opgepikt aan de poort van de speelplaats aan de Zaventemsesteenweg.

Het brengen van de kinderen ’s morgens verandert niet. Alle kinderen komen de school binnen via de ingang aan de Watermolenstraat.

Wij vragen aan alle ouders om het brengen en het halen van de kinderen veilig en rustig te laten verlopen. Houd voldoende afstand, draag steeds een mondmasker en respecteer de aangeduide looprichtingen.

Om ook de verkeerssituatie rond de schooluitgangen veilig te houden, vragen wij u om steeds reglementair te parkeren en de verkeersregels te respecteren. Wij vragen u ook om de parking op het schooldomein aan de Watermolenstraat niet te gebruiken.

Het is aangeraden aan de ouders die zowel kinderen in de lagere school als in de kleuterschool hebben, om eerst de kinderen van de lagere school op te pikken.

Wij danken jullie hartelijk voor jullie begrip en jullie medewerking.

Het fonkelteam.

 

 

 

Beste ouders en vrienden,

“De Fonkel laat iedereen schitteren!”

De naam en de slogan van onze school verwoorden onze visie op onderwijs.

De Fonkel wil alle leerlingen met hun talenten laten schitteren en hen eveneens de kans bieden om nieuwe talenten te verwerven. Wij willen dat onze leerlingen zich in onze school thuis voelen en kunnen ontwikkelen tot gelukkige, zelfbewuste leerlingen die hun eigen talenten en vaardigheden kennen en hun moeilijkheden en beperkingen aanvaarden.

Zoals u weet wordt De Fonkel gedragen door een dynamisch en gedreven lerarenteam dat ervoor instaat dat iedereen zich hier thuis voelt.

De leerkrachten zorgen er niet alleen voor dat de kinderen omringd worden met aandacht en zorg, maar ook dat iedereen met voldoende kennis zijn toekomst kan uitbouwen, om zo met alle nodige bagage de grote overstap naar de middelbare school te maken.

We zijn ons ervan bewust dat samenwerken met de ouders van onze kinderen erg belangrijk is.  We zijn er tevens van overtuigd dat we samen onze onderwijsdoelstellingen vlotter kunnen bereiken.

Met vriendelijke groeten

Ulla Wynants
Directeur GBS De Fonkel

Contactgegevens:
Gemeentelijke Basisschool De Fonkel
Watermolenstraat 75
1831 Diegem
Tel.: 02/720.11.88
secretariaat.defonkel@machelen.be
Directeur: ulla.wynants@machelen.be
www.gbs-diegem.be

Enkele sfeerbeelden: